Komunalni otpad

Djelatnost odvoza, sakupljanja te odlaganja komunalnog i neopasnog otpada obavlja se na području Općine Rakovica u sljedećim naseljima...

Saznajte više

Održavanja

Komunalno društvo Rakovica d.o.o. osim gospodarenja otpadom obavlja i druge komunalne djelatnosti na području Općine Rakovica...

Saznajte više

Groblja

Komunalno društvo Rakovica d.o.o. je upravitelj groblja na prostoru Općine Rakovica. Djelatnost uprave groblja je upravljanje i održavanje...

Saznajte više

Kontakt

Upravu društva čini jedan direktor koji društvo zastupa pojedinačno i samostalno. Odlukom Skupštine Društva od 12. prosinca 2018. godine...

Saznajte više